Veiligheid
Ook op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden erkent ALMON Montage haar verantwoordelijkheid.
Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in de organisatie, ook als er gebouwd of verbouwd wordt. Bij indiensttreding van onze medewerkers nemen wij samen met hen door, wat er van hen verwacht wordt op een bouw of bij een verbouwing. Hierbij bespreken wij de veiligheidsrisico's en wij geven aan waar zij goed op moeten letten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop zij aangelijnd dienen te worden. Door mogelijke veiligheidsrisico's te bespreken, zorgen wij ervoor dat iedereen goed voorbereid aan de slag gaat en dat hiermee de risico's tot een minimum worden beperkt.

Samen met de ARBO Unie is er een Risico Inventarisatie opgesteld. Hierbij is gekeken naar de mogelijke gevaren die kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Hier is ook gekeken naar de manieren waarop we de kans op ongelukken zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat verwachten wij van u omtrent de veiligheid?
Om onze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, verwachten wij altijd van onze (eventuele) klant dat de onderconstructie in een stabiele en deugdelijke staat verkeerd. Eventuele beveiligingen die wij gebruiken bij ons werk, zijn altijd voor onze rekening.