Garantie
Wij bieden u een garantie aan op al onze werkzaamheden en materialen
Onze (desgewenst verzekerde) totaalgarantie omvat zowel de geleverde materialen als de uitvoering; dus de geleverde arbeid. Deze garantie kent geen eigen risico en geen afschrijving gedurende de volledige garantieperiode van 10 jaar. Deze garantieperiode van 10 jaar durven wij aan, omdat wij uitsluitend vakwerk weten af te leveren.